Inschrijven is verplicht omdat dit noodzakelijk is voor een goed en veilig verloop van het evenement. Door zich in te schrijven is een deelnemer automatisch verzekerd door onze BA- en ongevallenpolis, op voorwaarde dat ze lid zijn van JC Pingie. Daarom is het lidmaatschap een vereiste, deelnemers die nog geen lid zijn worden bij inschrijving lid gemaakt. Ook is het noodzakelijk dat iedere deelnemer zich komt aanmelden aan JC Pingie met zijn fiets, hierbij krijgt ieder zijn deelnemerskaart en wordt gecontroleerd of elke fiets voldoet aan de noodzakelijke wettelijke vereisten om zich op de baan te mogen begeven. Ook wordt gecontroleerd dat iedere fiets de noodzakelijke verlichting bezit.
 
login